Over Pitstop

Nuchter
Pitstop is een nuchtere gespreksgroep voor mannen van 18 jaar en ouder en biedt je snelle, kortdurende hulp. Dit hoeft niet pas te gebeuren wanneer je helemaal uit de race ligt, maar kan juist prima terwijl jouw leven gewoon doorgaat.

Stilstaan
In een groep als Pitstop gebeuren er dingen in het contact met anderen, die vergelijkbaar zijn met het gewone leven buiten de groep. Mensen zeggen dingen en doen dingen die anderen beïnvloeden en waarbij gevoelens van herkenning, boosheid, verdriet, blijdschap, etc. kunnen ontstaan. Dat is normaal. Het verschil is dat je in een groep stilstaat bij zaken, waar normaal gesproken geen tijd of aandacht voor is. Denk bijvoorbeeld aan reactiepatronen bij jou zelf of de ander die je in het normale leven ernstig kunnen belemmeren, waardoor je in de problemen komt.

"Omdat alle deelnemers hun eigen persoonlijkheid, levensgeschiedenis en problemen meebrengen, reageren zij allemaal op hun eigen, specifieke manier op de ander, wat voor iedereen een heel actief en leerzaam proces kan zijn, mits het natuurlijk kwaliteit heeft."

Kwaliteit
Kwaliteitsaspecten die je bij Pitstop mag verwachten zijn bijvoorbeeld: veiligheid, herkenning, eerlijkheid, openheid, zorgvuldigheid, luisteren, positieve bedoelingen en respect. De coaches/therapeuten zien het als hun taak om deze kwaliteit aan te wakkeren en te bewaken.

Natuurlijk zal tijdens de bijeenkomsten ook afwisselend aandacht zijn voor de afzonderlijke deelnemers. De ene keer zal de een meer aan bod komen, de andere keer de ander. 

Bel voor een vrijblijvende intake. Je bent van harte welkom!